Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping / bijsluiten bij retourzending

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan: Home-Gift Shop

Kraatsweg 5c 6732 AL HARSKAMP

T. 06 - 43 96 55 16

E. lambert@home-gifts.nl

 

-Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: .............................................. [aanduiding product]*

herroept/herroepen*

-Besteld met Bestel- /ordernummer...................................................................

-[Naam ......................................................................................................... consumenten(en)]

-[Adres....................................................................................................... .....consument(en)]

-[Handtekening.............................................. consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Na ontvangst en beoordeling van het retour ( algemene voorwaarden) zullen wij u het aankoopbedrag terugbetalen.

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.